free bootstrap themes

LST História

LST 1992 - prvý tábor

Miesto: Krnča, Horňany
Názov: Pod sekvojou
Trvanie: 24.7. - 1.8.1992 
Počet táborníkov: 48
Vodca tábora: Pavel Škvarenina - Johny

LST 1993 - vypustená cisterna

Miesto: Tribeč, Na Seči
Názov: Marylu
Trvanie: 10.7. - 17.7.1993
Počet táborníkov: 54
Vodca tábora: Pavel Škvarenina - Johny 

LST 1994 - vysýchajúci potok

Miesto: Tribeč, Zlatno 
Názov: Paráda
Trvanie: 16.7. - 25.7.1994
Počet táborníkov: 48
Vodca tábora: Pavel Škvarenina - Johny

LST 1995 - ,,Flešov,,  sľub

Miesto: Trebichava
Názov: Medvedia lúka
Trvanie : 27.7. - 7.8.1995
Počet táborníkov: 50
Vodca tábora: Pavel Škvarenina - Johny

LST 1996 - ,,to sá oškvapká,,

Miesto: Banská Hodruša
Názov: Ciblikova lúka
Trvanie: 1.7. - 10.7.1996
Počet táborníkov: 55
Vodca tábora: Pavel Škvarenina - Johny